Kje delajo naši diplomanti, magistranti in doktoranti?

alt

Karierna pot

2012: diplomirana biologinja

2018: zaposlitev na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

2018: magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom

2018: vpis na doktorski študij Biotehnologija

2018: naziv mlada raziskovalka

Maja Dobrajc

magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom

 

 

Sporočilo za bodoče študente:

"Ne hodi tja, kamor vodi pot,

pojdi raje tja, kjer ni poti,

in pusti svojo sled."

(Ralph Waldo Emerson, 1803–1882)

Svojo karierno pot sem pričela s sodelovanjem na različnih projektih in v naravoslovnih društvih:

 • Sodelovanje na projektu kartiranje daljnovoda Beričevo – Divača.
 • Sodelovanje na projektu kartiranje Kozjaka.
 • Sodelovanje na projektu popis Orchis morio na Goričkem.
 • Sodelovanje na projektu popis Bubo bubo.
 • Sodelovanje na projektu popis Canis lupus.
 • Aktivna članica Senata in Akademskega zbora na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.
 • Aktivna tutorka na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Po uspešno opravljeni diplomi  in magistrskem študiju sem se zaposlila na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije z

nazivom Samostojna strokovna sodelavka.  V laboratoriju opravljam diagnostične analize za varstvo rastlin in okolja.

Vedoželjnost je mojo raziskovalno pot vodila na doktorski študij biotehnologije, kjer bom kot mlada raziskovalka spoznavala

nove metode, osvajala nova znanja in bistveno pripomogla k poznavanju varstva rastlin in okolja.

 

 

alt

2011 – diplomant ekologije z naravovarstvom

2013 – magister biologije in ekologije z naravovarstvom

2018 – doktor krasoslovja

dr. Peter Kozel

magister biologije in ekologije z naravovarstvom

 

 

Sporočilo za bodoče študente:

"Biti moramo pripravljeni, da se

odpovemo življenju, ki smo ga

načrtovali, da bi zaživeli

življenje, ki čaka na nas."

(Joseph Campbell)

Po zaključku študija na FNM se je oktobra 2013 zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Poleg znanstveno-raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije je sodeloval tudi pri številnih projektih na inštitutu:

 

 • Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko(LIFE+ Kočevsko),
 • Naravni viri kraških turističnih jam: ravnovesje med varovanjem, izkoriščanjem in promocijo,
 • Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine,
 • ELTER – European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure,
 • LIFEWATCH - Evropska e-znanstvena infastruktura za biodiverzitetne in ekosistemske raziskave.

 

V času usposabljanja za mladega raziskovalca je kot zunanji sodelavec za področje biologije na FNM izvajal laboratorijske in terenske vaje pri številnih predmetih.

Po uspešno zaključenem doktoratu na Univerzi v Novi Gorici se je v začetku leta 2018 kot asistent za zoologijo zaposlil na oddelku za biologijo FNM. Izvaja laboratorijske in terenske vaje pri predmetih: Splošna zoologija, Biologija živali, Speleobiologija, Sistematska zoologija in Biološki terenski praktikum. Kot asistent izvaja laboratorijske vaje pri predmetu Biologija, v okviru študijskega programa Okolje, na Fakulteti za znanost o okolju v Novi Gorici. Še vedno je deloma zaposlen na Inštitutu za raziskovanje krasa, kjer v okviru programa Raziskovanje krasa sodeluje prirazličnih krasoslovnih raziskavah.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.