Tereni 2018 - dopolnjeno

 

1-A- st./program/letnik skupine izvajalec Teren Predmet predvideni termini opombe
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Tal 2000 Ekofiziologija 1.10.2017  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb MAZEJ-GRUDNIK Zdenka deponija Dogoše Ekofiziologija 7.10.2017  
 2-MBIEKNA 2.L (2. st.) vsi PODLESNIK Jan Žarišče lubadarjev Ekofiziologija živali 4.11.2017  
BIOLOGIJA 3. let. vsi Ciringer Rezka, Dolinšek A. Jana NIB Osnove Biotehnologije 9.11.2017  
BIOLOGIJA 3. let. vsi Ciringer Rezka, Trček Janja Hmeljarski inštitut Osnove Biotehnologije 9.11.2017  
BIOLOGIJA 2. let. vsi KLENOVŠEK Tina Dunaj Zoo Sist.in filogenija vretenčarjev 10.1.2018  
EKNA 2. let. vsi KLENOVŠEK Tina Dunaj Zoo Sist.in filogenija vretenčarjev 10.1.2018  
 2-MBIEKNA 2.L (2. st.) vsi PODLESNIK Jan Žarišče lubadarjev Ekofiziologija živali 13.1.2018  
EKNA 2. let. VSI ŠIPEK Mirjana Mariborski otok osnove ekologije in ekologija živali 16.3.2018  
IBI 3.L VSI ŠIPEK Mirjana Mariborski otok osnove ekologije in ekologija živali 17.3.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Mariborski otok sistematika in filogenija rastlin 23.3.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 2 ŠIPEK Mirjana Mariborski otok osnove ekologije in ekologija živali 24.3.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Mariborski otok sistematika in filogenija rastlin 30.3.2018  
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Mariborski otok sistematika in filogenija rastlin 30.3.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 1 ŠIPEK Mirjana biomi Graz biogeografija 31.3.2018  
BIOLOGIJA 2. let.   PODLESNIK Jan Rakitovec biološki terenski praktikum 10.5.2018 do 13.5.2018
BIOLOGIJA 2. let. 2 ŠIPEK Mirjana biomi Graz biogeografija 14.4.2018  
EKNA 3. let. vsi Branko BAKAN Goričko (Lutra center) Natura 2000 in HTS 20.4.2018  
IBI 3. let. vsi Branko BAKAN Goričko (Lutra center) Natura 2000 in HTS 20.4.2018  
IBI 3. let. VSI Branko BAKAN MURA biološki terenski praktikum 14.4.2018  
BIOLOGIJA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Pohorje biološki terenski praktikum 20.4.2018  
EKNA 2. let. vsi ŠIPEK Mirjana Slov.obala, klifi biogeografija 20.4.2018  
BIOLOGIJA 2. let.   PODLESNIK Jan Pohorje biološki terenski praktikum 21.4.2018  
EKNA 2. let. vsi ŠIPEK Mirjana biomi Graz biogeografija 21.4.2018  
PU-izo.BIO 1.L VSI Branko BAKAN Boč sistematska botanika 21.4.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 1 ŠIPEK Mirjana Mariborski otok osnove ekologije in ekologija živali 23.4.2018  
EKNA 2. let. VSI ŠIPEK Mirjana Piramida osnove ekologije in ekologija živali 28.4.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Goričko sistematika in filogenija rastlin 4.5.2018  
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Mariborski otok sistematika in filogenija rastlin 23.3.2018  
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Goričko sistematika in filogenija rastlin 4.5.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Goričko sistematika in filogenija rastlin 5.5.2018  
EKNA 1. let. 2 PAUŠIČ Igor Goričko sistematika in filogenija rastlin 5.5.2018  
EKNA mešano izb ČARNI Andraž Pohorje pregled gozdnih združb Slovenije 8.5.2018 ob 15h
BIOLOGIJA 2. let. vsi PAUŠIČ Igor Rakitovec biološki terenski praktikum 11.5.2018 do 13.5.2018
BIOLOGIJA 2. let. vsi Branko BAKAN Rakitovec biološki terenski praktikum 11.5.2018 do 13.5.2018
EKNA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš, Viltuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 25.5.2018  
IBI 3. let. vsi ŠIPEK Mirjana Piramida osnove ekologije in ekologija živali 11.5.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 1 ŠIPEK Mirjana Slov.obala, klifi biogeografija 10.5.2018 komb. Rakitovec
EKNA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 26.5.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 2 ŠIPEK Mirjana Slov.obala, klifi biogeografija 13.5.2018 komb. Rakitovec
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Šturmovci sistematika in filogenija rastlin 18.5.2018  
BIOLOGIJA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš, Viltuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 18.5.2018  
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Šturmovci sistematika in filogenija rastlin 18.5.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Šturmovci sistematika in filogenija rastlin 19.5.2018  
BIOLOGIJA 2. let. VSI PODLESNIK Jan Limbuš  sistematika in filogenija nevretenčarjev 19.5.2018  
EKNA 1. let. 2 PAUŠIČ Igor Šturmovci sistematika in filogenija rastlin 19.5.2018  
EKNA mešano izb ČARNI Andraž Prekmur.(Ižak.-Goričko) pregled gozdnih združb Slovenije 19.5.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 1 ŠIPEK Mirjana Piramida osnove ekologije in ekologija živali 25.5.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 2 ŠIPEK Mirjana Piramida osnove ekologije in ekologija živali 26.5.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Lisca sistematika in filogenija rastlin 1.6.2018  
BIOLOGIJA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš, Viltuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 1.6.2018  
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Lisca sistematika in filogenija rastlin 1.6.2018  
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Lisca sistematika in filogenija rastlin 2.6.2018  
BIOLOGIJA 2. let. VSI PODLESNIK Jan Limbuš  sistematika in filogenija nevretenčarjev 2.6.2018  
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Lisca sistematika in filogenija rastlin 2.6.2018  
EKNA mešano izb ČARNI Andraž Donačka gora pregled gozdnih združb Slovenije 2.6.2018 Rudijev dom
BIOLOGIJA 2. let. vsi PODLESNIK Jan, KLENOVŠEK Tina Piran, Zoo LJ, PMS biološki terenski praktikum 4.6.2018 do 8.6.2018
IBI 3. let. vsi PODLESNIK Jan, KLENOVŠEK Tina Piran, Zoo LJ, PMS biološki terenski praktikum 4.6.2018 do 7.6.2018
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb Branko BAKAN MURA-Bioblitz vegetacijska ekologija 9.6.2018  
BIO mešano (2.,3.L) izb Branko BAKAN Haloze fitocenologija 15.6.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 1 PIPENBAHER Nataša Pohorje ekologija rastlin 11.6.2018  
EKNA 3. let. vsi LIPEJ Lovrenc Piran ekologija morja 11.6.2018 do 15.6.2018
BIOLOGIJA 2. let. 2 PIPENBAHER Nataša Pohorje ekologija rastlin 12.6.2018  
EKNA 3. let. vsi Branko BAKAN Sečoveljske soline Natura 2000 in HTS 13.6.2018 potem v PIRAN
EKNA 2. let. VSI PIPENBAHER Nataša Pohorje ekologija rastlin 14.6.2018  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi ŠIPEK Mirjana Škocijanski zatok krajinska ekologija 15.6.2018  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb Branko BAKAN Vetrnik-Kozjansko vegetacijska ekologija 16.6.2018  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi ŠIPEK Mirjana Ledavsko jezero krajinska ekologija 16.6.2018  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi ŠIPEK Mirjana Cerkniško jezero varstvena biologija 22.6.2018 spijo TNP
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi ŠIPEK Mirjana TNP (Triglavski n.p.) varstvena biologija 23.6.2018  
EKNA 2. let. VSI ŠIPEK Mirjana Trnovski gozd biogeografija 25.6.2018  
BIOLOGIJA 2. let. VSI MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Velenjsko jezero ekologija rastlin 26.6.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 1 ŠIPEK Mirjana Trnovski gozd biogeografija 26.6.2018  
BIOLOGIJA 2. let. 2 ŠIPEK Mirjana Trnovski gozd biogeografija 27.6.2018  
EKNA 2. let. vsi MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Velenjsko jezero ekologija rastlin 27.6.2018  
EKNA 2. let. VSI PAUŠIČ Igor Alpe biogeografija 28.6.2018 mešano
BIOLOGIJA 2. let. 1 PAUŠIČ Igor Alpe biogeografija 29.6.2018 mešano
BIOLOGIJA 2. let. 2 PAUŠIČ Igor Alpe biogeografija 30.6.2018 mešano
BIO mešano (2.,3.L) izb Branko BAKAN Krvavec fitocenologija 2.7.2018  
IBI 3. let. VSI Branko BAKAN Slov.obala biološki terenski praktikum 9.7.2018 Piran
BIOLOGIJA 2. let. 1 Branko BAKAN Slov.obala-Sv.Štefan biološki terenski praktikum 6.6.2018 Piran
BIOLOGIJA 2. let. 2 Branko BAKAN Slov.obala-Sv.Štefan biološki terenski praktikum 7.6.2018 Piran
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) 1 ŠIPEK Mirjana laboratorij Biotehniška varstvena biologija 27.8.2018  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) 2 ŠIPEK Mirjana laboratorij Biotehniška varstvena biologija 28.8.2018  
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi ŠIPEK Mirjana Volovje rebro, Krokar varstvena biologija 3.9.2018  
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame ekologija podzemeljskih habitatov jesen 2017  
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame ekologija podzemeljskih habitatov jesen 2017  
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame speleobiologija jesen 2017  
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame speleobiologija jesen 2017  
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame speleobiologija jesen 2017  
PU-izo.BIO 1.L VSI Branko BAKAN Kamnica sistematska botanika xx.4.2018 sproti-dogovor
EKNA mešano izb BOREC Andreja eko. kmetije Urejanje in raba kmetijskega prostora xx.xx.2018 naknadno
PU-izo.BIO 1.L VSI Branko BAKAN Mariborski otok sistematska botanika xx.xx.2018 sproti

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.