TERENI 2017 dopolnjeno 24.3.2017

TERENI 2017, dopolnjeno 3.5.2017

1-A- st./program/letnik skupine izvajalec Teren Predmet predvideni termini opombe avtobus opombe spanje
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Tal 2000 Ekofiziologija 1.10.2016   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb MAZEJ-GRUDNIK Zdenka deponija Dogoše Ekofiziologija 7.10.2016   ne   ne
BIOLOGIJA 3. let. vsi Ciringer Rezka, Dolinšek A. Jana NIB Osnove Biotehnologije 9.11.2016   DA   ne
BIOLOGIJA 3. let. vsi Ciringer Rezka, Trček Janja Hmeljarski inštitut Osnove Biotehnologije 9.11.2016   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. vsi KLENOVŠEK Tina Dunaj Zoo Sist.in filogenija vretenčarjev 12.12.2016   DA   ne
EKNA 2. let. vsi KLENOVŠEK Tina Dunaj Zoo Sist.in filogenija vretenčarjev 12.12.2016   DA   ne
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Mariborski otok sistematika in filogenija rastlin 31.3.2017   ne   ne
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Mariborski otok sistematika in filogenija rastlin 7.4.2017   ne   ne
EKNA 3. let. vsi IVAJNŠIČ Dani Goričko (Lutra center) Natura 2000 in HTS 14.4.2017   DA   ne
IBI 3. let. VSI Branko BAKAN Murska šuma biološki terenski praktikum 15.4.2017   ne   ne
BIOLOGIJA 2. let. 1 Branko BAKAN Goričko biološki terenski praktikum 22.4.2017   DA   ne
EKNA 2. let. vsi Branko BAKAN morje, klifi biogeografija 5.5.2017   DA   ne
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Ptujski nasip sistematika in filogenija rastlin 5.5.2017   DA   ne
EKNA mešano izb ČARNI Andraž Pohorje pregled gozdnih združb Slovenije 8.5.2017 ob 15h ne od 15h ne
BIOLOGIJA 2. let. 2 Branko BAKAN Goričko biološki terenski praktikum 6.5.2017   DA   ne
EKNA 1. let. 2 PAUŠIČ Igor Ptujski nasip sistematika in filogenija rastlin 6.5.2017   DA   ne
EKNA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš, Viltuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 12.5.2017   ne   ne
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Ptujski nasip sistematika in filogenija rastlin 9.5.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Ptujski nasip sistematika in filogenija rastlin 16.5.2017   DA   ne
EKNA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 13.5.2017   ne   ne
EKNA mešano izb ČARNI Andraž Prekmur.(Ižak.-Goričko) pregled gozdnih združb Slovenije 19.5.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. vsi PODLESNIK Jan Limbuš, Viltuš sistematika in filogenija nevretenčarjev 19.5.2017   ne   ne
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Boč sistematika in filogenija rastlin 19.5.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Boč sistematika in filogenija rastlin 19.5.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. VSI PODLESNIK Jan Limbuš  sistematika in filogenija nevretenčarjev 20.5.2017   ne   ne
EKNA 1. let. 2 PAUŠIČ Igor Boč sistematika in filogenija rastlin 20.5.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Boč sistematika in filogenija rastlin 20.5.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. 1 PAUŠIČ Igor Rakitovec biogeografija 26.5.2017   DA   da
BIOLOGIJA 2. let. 1 Branko BAKAN Rakitovec biološki terenski praktikum 26.5.2017   DA   da
EKNA 2. let. VSI PODLESNIK Jan Pohorje osnove ekologije in ekologija živali 26.5.2017   ne   ne
BIOLOGIJA 2. let. 2 PAUŠIČ Igor Rakitovec biogeografija 27.5.2017   DA   da
BIOLOGIJA 2. let. 2 Branko BAKAN Rakitovec biološki terenski praktikum 27.5.2017   DA   da
EKNA 2. let. 1 PAUŠIČ Igor Rakitovec biogeografija 27.5.2017 28.5.2017 ne   da
BIOLOGIJA 1. let. 1 Branko BAKAN Lisca sistematika in filogenija rastlin 2.6.2017   DA   ne
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Igor Lisca sistematika in filogenija rastlin 2.6.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. VSI PODLESNIK Jan Pohorje osnove ekologije in ekologija živali 2.6.2017   ne   ne
EKNA mešano izb ČARNI Andraž Donačka gora pregled gozdnih združb Slovenije 2.6.2017 Rudijev dom ne   ne
BIOLOGIJA 1. let. 2 Branko BAKAN Lisca sistematika in filogenija rastlin 3.6.2017   DA   ne
EKNA 1. let. 2 PAUŠIČ Igor Lisca sistematika in filogenija rastlin 3.6.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. vsi PODLESNIK Jan, KLENOVŠEK Tina Piran, Zoo LJ, PMS biološki terenski praktikum 5.6.2017 do 10.6.2017 ne   da
IBI 3. let. vsi PODLESNIK Jan, KLENOVŠEK Tina Piran, Zoo LJ, PMS biološki terenski praktikum 5.6.2017 do 7.6.2017 ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. vsi Branko BAKAN morje, klifi biogeografija 6.6.2017 Piran (bio) DA   da
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb Branko BAKAN MURA-Bioblitz vegetacijska ekologija 9.6.2017   ne   ne
BIO mešano (2.,3.L) izb Branko BAKAN Haloze fitocenologija 10.6.2017   ???   ne
EKNA 3. let. vsi LIPEJ Lovrenc Piran ekologija morja 12.6.2017 do 16.6.2017 ne ok DA
EKNA 3. let. vsi IVAJNŠIČ Dani Sečoveljske soline Natura 2000 in HTS 12.6.2017 potem v PIRAN ne   ne
BIOLOGIJA 2. let. 1 PIPENBAHER Nataša Pohorje ekologija rastlin 3.7.2017   ne   ne
BIOLOGIJA 2. let. 2 PIPENBAHER Nataša Pohorje ekologija rastlin 4.7.2017   ne   ne
EKNA 2. let. VSI PIPENBAHER Nataša Pohorje ekologija rastlin 26.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) izb Branko BAKAN Vetrnik-Kozjansko vegetacijska ekologija 16.6.2017   DA   ne
BIOLOGIJA 2. let. VSI PODLESNIK Jan Dravsko polje osnove ekologije in ekologija živali 16.6.2017   ne   ne
IBI 3. let. VSI Branko BAKAN Cerkniško jezero biološki terenski praktikum 17.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi IVAJNŠIČ Dani Ledavsko jezero krajinska ekologija 19.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi IVAJNŠIČ Dani   krajinska ekologija 20.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi IVAJNŠIČ Dani Ledavsko jezero krajinska ekologija 21.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi IVAJNŠIČ Dani Cerkniško jezero varstvena biologija 22.6.2017 spijo TNP ne   DA
EKNA 2. let. VSI PODLESNIK Dravsko polje osnove ekologije in ekologija živali 23.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi IVAJNŠIČ Dani TNP (Triglavski n.p.) varstvena biologija 23.6.2017   ne ok ne
BIOLOGIJA 2. let. 1 PAUŠIČ Igor Snežnik biogeografija 28.6.2017   ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 2 IVAJNŠIČ Dani Trnovski gozd biogeografija 28.6.2017   ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 1 IVAJNŠIČ Dani Trnovski gozd biogeografija 29.6.2017   ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 2 PIPENBAHER Nataša Rakitovec biološki terenski praktikum 29.6.2017   ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 2 PAUŠIČ Igor Snežnik biogeografija 30.6.2017   ne ok DA
EKNA 2. let. VSI IVAJNŠIČ Dani Trnovski gozd biogeografija 30.6.2017   ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 1 PIPENBAHER Nataša Rakitovec biološki terenski praktikum 30.6.2017   ne ok DA
BIO mešano (2.,3.L) izb Branko BAKAN Krvavec fitocenologija 1.7.2017   DA    
EKNA 2. let. VSI PAUŠIČ Igor Snežnik biogeografija 1.7.2017   ne ok DA
EKNA 2. let. 1 Branko BAKAN Okrešelj biogeografija 4.7.2017 do 5.7.2017 ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 1 Branko BAKAN Okrešelj biogeografija 5.7.2017 do 6.7.2017 ne ok DA
BIOLOGIJA 2. let. 2 Branko BAKAN Okrešelj biogeografija 6.7.2017 Matkov kot ne   ne
BIOLOGIJA 2. let. VSI MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Velenjsko jezero ekologija rastlin 26.6.2017   ne   ne
EKNA 2. let. vsi MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Velenjsko jezero ekologija rastlin 27.6.2017   ne   ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi Skrbinšek naknadno varstvena biologija 27.8.2017 dvodnevni     ne
 2-MBIEKNA 1.L (2. st.) vsi Skrbinšek naknadno varstvena biologija 28.8.2017   ne   ne
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame ekologija podzemeljskih habitatov jesen 2016   ne   ne
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame ekologija podzemeljskih habitatov jesen 2016   ne   ne
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame speleobiologija jesen 2016   ne   ne
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame speleobiologija jesen 2016   ne   ne
IZBIRNI mešano izb NOVAK Tone jame speleobiologija jesen 2016   ne   ne
PU-izo.BIO 1.L VSI Branko BAKAN Kamnica sistematska botanika xx.xx.2017 sproti ne   ne
PU-izo.BIO 1.L VSI Branko BAKAN Mariborski otok sistematska botanika xx.xx.2017 sproti ne   ne
EKNA mešano izb BOREC Andreja eko. kmetije Urejanje in raba kmetijskega prostora xx.xx.2017 naknadno ne   ne

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.