Delavnica - Pisanje strokovnih poročil iz ekologije- 17.3.ob11:30

Pisanje strokovnih poročil iz ekologije

V četrtek, 17.3. ob 11.30.

 

Vabilo na delavnico,

Spoštovane študentke in študentje Oddelka za biologijo, z namenom uspešne in kreativne izdelave pisnih izdelkov organiziramo delavnico:

 

Pisanje strokovnih poročil iz ekologije

 

Delavnica bo potekala v predavalnici 0/103, v četrtek 17.3. s pričetkom 11.30. (do ca. 13. ure).

 

Delavnico vodi prof. dr. Tone Novak, namenjena pa je pripravi primernih strokovnih zapisov s področja ekologije.

 

Vadili bomo ob primerih seminarskih nalog. Delavnica je namenjena zlasti študentom, ki imajo pri pisanju težave s pripravo strokovno ustreznih, smiselnih ter jezikovno in slovnično urejenih zapisov. Priprava takih zapisov je pri strokovnem delu ekologov, biologov in naravovarstvenikov nujno potrebna.

 

Po nekajminutnem uvodu bomo prešli na delo s konkretnimi besedili. Študenti, ki so že pripravili seminarsko nalogo iz ekologije, naj prinesejo nalogo in ustrezne vire v elektronski obliki s seboj (nalogo v wordu, članke v pdf, povezave na spletne strani v ustrezni obliki), ker bo delo potekalo ob konkretnih primerih. Posameznim nalogam se bomo posvetili sorazmerno glede na število kandidatov oz. kandidatk, zato izberite del besedila, ki vam povzroča največ težav. Skupaj bomo ta besedila prebrali in sproti ugotavljali, kje so težave in zakaj. Predlagamo uporabo prenosnikov, da bo delo potekalo hitreje (uporaba e-spletnih slovarjev, enciklopedij in konkretnih virov, za tiste z wi-fi povezavo tudi neposredna uporaba spletnih strani).

 

Študenti naj se oskrbijo še z elektronsko (ali natisnjeno) verzijo navodil za pripravo naloge iz ekologije, s prispevkom Devetak in sod. 2013: Navodila za pripravo … (spletna stran biološkega oddelka FNM UM), s prispevkom Novak & Čagran 2009 Kratki priročnik … (ista spletna stran) ter s Pravili slovenskega pravopisa  (http://bos.zrc-sazu.si/c/sp/sp2001_pravila.pdf ).

 Vabljeni!

Franc Janžekovič

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.