Raziskovalna področja

a) Ekologija vrst in populacij – v ospredju so raziskave rastlinskih vrst (npr. endemita Hladnikia pastinacifolia, invazivk npr. Pistia stratiotes, Aster squamatus, Alliaria petiolata, halofitov npr. Salicornia sp. in Centaurea pumilio) – proučujemo njihov reproduktivni potencial, fenotipsko plastičnost, anatomske prilagoditve ter ekološka vloga izbranih vrst živali (npr. suhih južin Phalangium, Leiobunum, listnega zavrtača Cheliosia fasciata); 

b) Eksperimentalna ekologija (npr. študije kalitve; vpliv abiotskega in biotskega stresa na rastline – anatomski, morfološki, fiziološki odzivi).

c) Teorija v ekologiji (proučevanje in modeliranje koeksistence vrst, biodiverzitetnih vzorcev).

d) Ekološko vrednotenje podzemeljskih habitatov z avtekologijo izbranih organizmov (vodi dr. Tone Novak).

   

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.