Katedra za izobraževalno kemijo                                                                                                                                                                          

Skrbnik programa: doc. dr. Matjaž Kristl, univ. dipl. inž. kem. teh.

 

Program Izobraževalna kemija je zastavljen tako, da zajema vsa temeljna področja kemijskih znanosti. Vodilo katedre predstavlja udejanjanje podobe učitelja, ki bo znal in zmogel uresničevati svoje učiteljsko poslanstvo: »Razvijanje učenčevih talentov, razvijanje učenčeve odgovornosti za doseganje njegovih ciljev in uresničevanje učenčevih ustvarjalnih sposobnosti.«

Diplomant tega programa pridobi znanja tudi z drugih naravoslovnih področij in o pedagoških vedah. Usvoji kompetence metodologije načrtovanja in strategije izvajanja kemijskega izobraževanja na stopnji osnovnega in srednjega izobraževanja.
 
Ključni poudarki predmetnih področij Didaktika kemije in Eksperimenti so na vzporednem poteku izobraževanja in usposabljanja študentov kot učiteljev kemije, kar pomeni usvajanju kompetenc metodologije načrtovanja in strategije izvajanja kemijskega izobraževanja na stopnji osnovnega in srednjega izobraževanja.Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi še posebna znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev.
 
 
 
Raziskovalna področja:
 
 
-problemski pristopi pouka
-projektno delo v kemiji
-preverjanje in iskanje novih načinov izvajanja eksperimentov
 
           
 
 
	-sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin z ligandi, ki vsebujejo žveplo in uporaba njihovih termičnih produktov – nanodelcev
 
 
 
 
 
 
 

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.