Katedra za kemijsko izobraževanje

Izhajajoč iz Programa dejavnosti Fakultete za Naravoslovje in Matematiko (FNM v nadaljevanju) in s tem povezanim prenavljanjem fakultetne organizacijske strukture je tudi Oddelek za kemijo izkazal potrebo po formiranju katedre kot manjše organizacijsko-funkcionalne  enoteGlede na to, da kemijsko izobraževanje predstavlja matično razvojno-raziskovalno dejavnostki jo oddelek razvija, je bila formirana »Katedra za kemijsko izobraževanje«.

Vodilo katedre predstavlja udejanjanje podobe učiteljaki bo znal in zmogel uresničevati svoje učiteljsko poslanstvo:

RAZVIJANJE UČENČEVIH TALENTOV

RAZVIJANJE UČENČEVE ODGOVORNOSTI ZA DOSEGANJE NJEGOVIH CILJEV

URESNIČEVANJE UČENČEVIH USTVARJALNIH SPOSOBNOSTI

 

Predstavitev izvajanih predmetnih področij

Na Oddelku za kemijo je študijskem letu 2009-10 v izvajanju dvoje študijskih programov:

  • Dvopredmetni študijski program prve stopnje (un./31) »Izobraževalna kemija«, ki je v izvajanju v 1. letniku;
  • Obstoječi Univerzitetni Dvopredmetni pedagoški program Kemija in …, ki je v ugašanju in zdaj v izvajanju samo v 2, 3 in 4. letniku.

Izvajanje predmetnih področij Didaktika kemije in Eksperimenti zgoraj omenjenega programa v ugašanju poteka v 3. in 4. letniku, medtem ko jih v prenovljenem programu, t.i. Izobraževalne kemije najdemo na drugi stopnji, in sicer v razčlenjeni obliki semestrskih predmetov: Didaktika kemije 1, 2 in Eksperimenti 1, 2, kakor tudi aktualnih vsebin teh predmetov, opredeljenih v obliki nekaterih obveznih (Praktično usposabljanje OI,SI) in izbirnih predmetov (npr. Naravoslovne dejavnosti-Mentorstvo, Kurikularna analiza kemijskega izobraževanja različnih slovenskih programov OI in SI, Metode-učila-didaktična gradiva in … )

Ključni poudarki predmetnih področij Didaktika kemije, Eksperimenti so na vzporednem poteku izobraževanja in usposabljanja študentov kot učiteljev kemije, kar pomeni usvajanju kompetenc metodologije načrtovanja in strategije izvajanja kemijskega izobraževanja na stopnji osnovnega in srednjega izobraževanja.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.