Materials

Klenovšek in Lipovšek, 2013: Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Biologija
Klenovšek in Lipovšek, 2013: Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Izobraževalna biologija
Bakan, 2011: Navodila za izdelavo herbarija
Ciringer, 2009; Splošna biologija- botanični del - BOTANIKA VAJE
Devetak in sod., 2013: Navodila in priporočila za izdelavo pisnih izdelkov na Oddelku za biologijo FNM UM
Devetak in Klokočovnik, 2012: Sistematska zoologija nevretenčarjev, Skripta
Janežič in Trček, 2013: Mikrobiologija in genetika prokariontov, Skripta
Kaligarič, 2009; Uvod v vegetacijo Slovenije
Novak in sod., 2003: Začetno naravoslovje z metodiko
Novak in Čagran, 2009: Kratki priročnik uspešnega študija
Novak, 2009: Varnost na terenskih vajah
Stangler Herodež in Erjavec Škerget, 2011: Medicinska biotehnologija za študente biologije, Priročnik za vaje
Škornik, 2011: Sistematika in evolucija nižjih rastlin, Gradivo za laboratorijske vaje (BIO - vaje).
Škornik, 2011: Osnove sistematske botanike, Gradivo za laboratorijske vaje (IzoBIO - vaje).
Škornik, 2011: Osnove sistematske botanike, Predloge predavanj (IzoBIO - predavanja).
Šorgo, 2011: Formular za dnevno pripravo na laboratorijsko delo

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.