Tereni v študijskem letu 2013

 

 

Tereni v študijskem letu 2013

     
           
    izvajalec Teren Predmet predvideni termini
BIOLOGIJA 1. let. 1 BAKAN Branko Boč sistematika in filogenija rastlin 18.5.2013
2 BAKAN Branko Boč sistematika in filogenija rastlin 17.5.2013
3 BAKAN Branko Boč sistematika in filogenija rastlin 31.5.2013
1 BAKAN Branko Prekmurje sistematika in filogenija rastlin 6.6.2013
2 BAKAN Branko Prekmurje sistematika in filogenija rastlin 7.6.2013
1 ŠKORNIK Sonja Rače sistematika in filogenija rastlin 31.5.2103
2 ŠKORNIK Sonja Rače sistematika in filogenija rastlin 17.5.2013
3 ŠKORNIK Sonja Rače sistematika in filogenija rastlin 24.5.2013
EKNA 1. let. 1 PAUŠIČ Andrej Prekmurje sistematika in filogenija rastlin 10.5.2013
2 PAUŠIČ Andrej Prekmurje sistematika in filogenija rastlin 11.5.2013
1 PAUŠIČ Andrej Boč sistematika in filogenija rastlin 14.6.2013
2 PAUŠIČ Andrej Boč sistematika in filogenija rastlin 15.6.2013
1 JUVAN Nina   sistematika in filogenija rastlin  
2 JUVAN Nina   sistematika in filogenija rastlin  
BIOLOGIJA 2. let. 1 BAKAN Branko, Nataša Pipenbaher Rakitovec biološki terenski praktikum 22.5.-26.5.2013
2 BAKAN Branko, Nataša Pipenbaher Rakitovec biološki terenski praktikum 22.5.-26.5.2013
vsi ZEMLJIČ Mateja Ljubljana Zoo biološki terenski praktikum 26.4.2013
vsi ZEMLJIČ Mateja Dunaj Zoo biološki terenski praktikum 19.4.2013
vsi KLOKOČOVNIK Vesna, PODLESNIK Jan Rakitovec sistematika in filogenija nevretenčarjev 22.5.-26.5.2013
vsi KLOKOČOVNIK Vesna, PODLESNIK Jan Rakitovec sistematika in filogenija nevretenčarjev 22.5.-26.5.2013
vsi PODLESNIK Jan Rakitovec biološki terenski praktikum 22.5.-26.5.2013
vsi PODLESNIK Jan, KLOKOČOVNIK Vesna Piran biološki terenski praktikum 3.6.-8.6.2013
vsi KALIGARIČ Mitja morje, klifi biogeografija 15.5.2013
1 PIPENBAHER Nataša Rakitovec ekologija rastlin 21.-22.6.2013
2 PIPENBAHER Nataša Rakitovec ekologija rastlin 22.-23.6.2013
2 BAKAN Branko Snežnik biogeografija 22.6.-23.6.2013
1 BAKAN Branko Snežnik biogeografija 23.6.-24.6.2013
1 PAUŠIČ Andrej Trnovski gozd biogeografija 23.-24.6.2013
2 PAUŠIČ Andrej Trnovski gozd biogeografija 24.-25.6.2013
1 BAKAN Branko Okrešelj biogeografija 10.6.-11.6.2013
2 BAKAN Branko Okrešelj biogeografija 11.6.-12.6.2013
VSI PODLESNIK Pohorje osnove ekologije in ekologija živali 31.5.2013
VSI PODLESNIK Svečina osnove ekologije in ekologija živali 28.6.2013
VSI KLOKOČOVNIK Vesna Rakitovec osnove ekologije in ekologija živali 22.5-26.5.2013
VSI MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Velenjsko jezero ekologija rastlin 12.7.2013
VSI BAKAN Branko Lisca biološki terenski praktikum 10.5.-11.5.2013
EKNA 2. let. vsi ZEMLJIČ Mateja Ljubljana Zoo biološki terenski praktikum 26.4.2013
vsi ZEMLJIČ Mateja Dunaj Zoo biološki terenski praktikum 19.4.2013
vsi KLOKOČOVNIK Vesna, PODLESNIK Jan Rakitovec sistematika in filogenija nevretenčarjev 22.5-26.5.2013
vsi ČARNI Andraž Prekmurje pregled gozdnih združb Slovenije 10.5.2013
vsi KLOKOČOVNIK Vesna, PODLESNIK Jan Rakitovec sistematika in filogenija nevretenčarjev 22.5-26.5.2013
vsi ČARNI Andraž Donačka gora pregled gozdnih združb Slovenije 1.6.2013
vsi KALIGARIČ Mitja morje, klifi biogeografija 17.5.2013
vsi MAZEJ-GRUDNIK Zdenka Velenjsko jezero ekologija rastlin 11.7.2013
1 PAUŠIČ Andrej Trnovski gozd biogeografija 22.-24.6.2013
2 JUVAN Nina / PAUŠIČ Andrej Trnovski gozd biogeografija 25.-26.6.2013
2 PAUŠIČ Igor Snežnik biogeografija 21.-22.6.2013
1 PAUŠIČ Igor Snežnik biogeografija 24.-25.6.2013
1 PAUŠIČ Igor Okrešelj biogeografija 8.6.-9.6.2013
2 PAUŠIČ Igor Okrešelj biogeografija 9.-10.6.2013
VSI KLOKOČOVNIK Vesna Huda luknja osnove ekologije in ekologija živali 11.5.2013
VSI PODLESNIK, KLOKOČOVNIK RAKITOVEC osnove ekologije in ekologija živali 22.5-26.5.2013
1 PIPENBAHER Nataša Rakitovec ekologija rastlin 22.5-26.5.2013
vsi ČARNI Andraž Pohorje pregled gozdnih združb Slovenije 6.5.2013
2 PIPENBAHER Nataša Rakitovec ekologija rastlin 22.5-26.5.2013
EKNA 3. let. vsi KALIGARIČ Mitja Goričko (Lutra center) Natura 2000 in HTS 19.4.2013
vsi LIPEJ Lovrenc morje ekologija morja 11.-15.6.2013
vsi ČARNI Andraž Donačka gora pregled gozdnih združb Slovenije 1.6.2013
vsi ČARNI Andraž Pohorje pregled gozdnih združb Slovenije 6.5.2013
vsi KALIGARIČ Mitja Sečoveljske soline Natura 2000 in HTS 10.6.2013
BIO 3. let.  vsi ŠKORNIK Sonja Pohorje fitocenologija 27.6.2013
vsi ŠKORNIK Sonja Rače fitocenologija 14.6.2013
EKNA 1 (2. st.) vsi BAKAN Branko Cerkniško jezero varstvena biologija 17.6.2013
vsi BAKAN Branko Nanos varstvena biologija 18.6.2013
vsi IVAJNŠIČ Dani Cerkniško jezero krajinska ekologija 17.6.2013
vsi IVAJNŠIČ Dani Nanos krajinska ekologija 18.6.2013
vsi IVAJNŠIČ Dani Ledavsko jezero krajinska ekologija 19.6.2013
vsi Janžekovič Velenje   september
vsi Janžekovič Pogorelec   september
IBI 3. let. vsi ZEMLJIČ Mateja Ljubljana Zoo biološki terenski praktikum 26.4.2013
vsi ZEMLJIČ Mateja Dunaj Zoo biološki terenski praktikum 19.4.2013
vsi KLENOVŠEK Tina Piran biološki terenski praktikum 5.-8.6.2013
vsi JUVAN Nina Donačka gora biološki terenski praktikum 1.6.2013
vsi JUVAN Nina Prekmurje biološki terenski praktikum 15.6.2013
vsi JUVAN Nina Pohorje biološki terenski praktikum 14.6.2013
IBI 2.let vsi        
vsi        
IBI 1.let vsi JUVAN Nina   Sistematska botanika  
vsi        
BIO 1 (2. st.) izb MAZEJ-GRUDNIK Zdenka   Ekofiziologija  
vsi        
EKNA 2 (2. st.) vsi        
vsi        
IBI 1 (2.st) vsi        
vsi        
IZBIRNI mešano NOVAK Tone jame speleobiologija 23.2.2013
mešano NOVAK Tone jame speleobiologija 2.3.2013
mešano NOVAK Tone jame speleobiologija 9.3.2013
mešano NOVAK Tone jame ekologija podzemeljskih habitatov 16.3.2013
mešano NOVAK Tone jame ekologija podzemeljskih habitatov 23.3.2013
         
         

Žan Cenc

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.